Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan "İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlık" başlıklı raporda, küresel sıcaklık artışını 1,5°C‘de sınırlı tutmayı hedefleyen kısa vadeli eylemlerin, insan yaşamında ve ekosistemlerde iklim değişikliği kaynaklı öngörülen kayıp ve zararları, daha yüksek ısınma seviyelerine kıyasla önemli ölçüde azaltacağı, ancak hepsini ortadan kaldıramayacağı vurgulandı. Mevcut emisyon politikalarının ve taahhütlerinin, dünyayı yaklaşık 2,3-2,7°C ısınma rotasına soktuğu belirtiliyor. İnsan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliğinin, gıda üretimine zarar verdiğini, doğayı yok ettiğini ve ekonomik büyümeyi yavaşlattığını belirten rapor, yaklaşık 3,3 milyar insanın iklim değişikliğine karşı savunmasız bir şekilde yaşadığını ifade ediyor.

Kaynak: TSKB Bülteni