2005 yılına kadar gönüllü olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ile ilgili uygulamalar yapan ÇEVKO Vakfı, yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan her türlü ambalaj atığının geri kazanımı konusunda yetki almıştır. Bu yetki ile ÇEVKO Vakfı ambalaj ve ambalajlı ürün piyasaya süren sanayi kuruluşlarının sorumluluklarını devralabilir hale gelmiştir. ÇEVKO Vakfı, piyasaya süren konumundaki sanayi kuruluşlarından devraldığı yükümlülüğü yerel yönetimler ve lisanslı toplama-ayırma firmalarıyla işbirliği yaparak yerine getirmektedir.

Her geçen gün kentleşme ve nüfus artışı ile birlikte tüketim alışkanlıkları değişmekte ve oluşan atık miktarı artmaktadır. Toplam katı atık içinde evsel katı atıklar önemli bir yer tutmaktadır. Evsel katı atıkların toplanması, taşınması, bertarafı önemli çevresel etkileri beraberinde getirmektedir.

Evimizde bir torba veya kutuda biriktirdiğimiz çöplerimizi sokaktaki çöp konteynerine bırakırız. Belediye ekipleri konteynerlerde biriken çöpleri alarak düzenli veya düzensiz depolama alanlarına ulaştırırlar.Ülkemizde; tüketim sonucu oluşan ve bertaraf edilmek üzere depolama alanlarına gönderdiğimiz atıkların ağırlıkça %15'i, hacimce %35'i ambalaj atıklarından oluşmaktadır. Atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi önemli maliyetler oluşturmakta ve her geçen gün depolama alanlarının sayıları ve doluluk oranları artmaktadır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Ambalaj Atığı Yönetim Planı" onaylanan belediyeler ile ÇEVKO arasında "Belgelendirme dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile belgelendirme dosyalarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara ait usul ve esaslar" a uygun olarak Toplama Sözleşmesi imzalanır. Ayrıca belediyenin sözleşmeli olduğu lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri ile belediye ve ÇEVKO arasında yine usul esaslara uygun olarak Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.