Paris Anlaşması 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilmiş, 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de de anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun yayınlanmıştı.

Paris Anlaşması’nın yürürlüğe gireceği tarihi belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin 4 Kasım 2021 tarihli sayısında yayınlandı.

Karara göre anlaşma 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

7/10/2021 Tarihli ve 4618 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Paris Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 10/11/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:4738)