Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarının 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 oranında arttığı hesaplandı.

Avrupa Birliği İstatistik İdaresi Eurostat tarafından yapılan açıklamada artışın ana olarak pandemi sonrası canlanan ekonomik aktivitelerden kaynaklandığı bildirildi.

Bununla birlikte açıklamada bu dönemki emisyonların, pandemi öncesi yılların aynı dönemlerinin gerisinde olduğuna dikkat çekilirken, birlik ülkelerinin emisyonlarındaki azalma eğiliminin devam ettiği vurgulandı.

Eurostat hesaplamasına göre 2021’in Nisan-Haziran döneminde birlik üyesi ülkeler 867 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon gerçekleştirdiler.

Emisyonlarda üretim ve inşaatın payı %34, elektrik üretimin %19, tarımın %14, ulaşımın %8, ulaşım hariç diğer servislerin ise %8 oldu.

Hanehalkları toplam emisyonlarda 153 milyon tonluk payı olurken, bunun 101 milyon tonluk bölümünü ulaşım talebi, 52 milyon tonluk bölümünü ise ısınma ve diğer faaliyetler oluşturdu.


Eurostat releases for the first time estimates of quarterly EU greenhouse gas emissions