Komisyon tarafından 15 Aralık 2021 günü sunulan öneri AB’de yeni inşa edilecek kamu binaları için 2027 yılından itibaren, diğer tüm yeni binalar için ise 2030 yılından itibaren net sıfır emisyon zorunluluğu getirilmesini öneriyor. Komisyonun önerisi mevcut tüm bina stoku için ise 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefi getiriyor. Binaların sıfır emisyonlu olması çok az enerji tüketmeleri, olabildiğince yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanmaları, fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonuna neden olmamaları ve binanın tüm yaşam döngüsü boyunca küresel ısınmaya ne kadar etki edeceğine dikkat edilmesi olarak tanımlanıyor. Avrupa’da hali hazırda binalar enerjinin %40’ını kullanırken sera gazı emisyonunun %36’sına neden oluyor.

Kaynak: TSKB Bülteni