Bu çerçevede bir açıklama yapan Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa’nın fosil yakıtlardan hidrojen gibi yenilenebilir ve düşük karbonlu gazlara geçmesinin gerekliliğini ve bu geçişi sağlamak ve gerekli pazarları, ağları ve altyapıyı oluşturmak için kuralların önerildiğini ifade etti. Enerjiden sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson ise, özel altyapıya sahip rekabetçi bir hidrojen piyasası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bununla birlikte, amaçlarının doğal gaz, petrol ve kömür sektörlerdeki emisyonları 2030 yılına kadar %80 oranında azaltmayı ve AB dışında metanla ilgili eylemi tetiklemek için bu sektörlerden kaynaklanan metan emisyonları konusunda katı kurallar önerdiklerini ifade etti.

Kaynak: TSKB Bülteni