AB komisyonu, gıdayla temas edebilecek geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle ilgili yönetmelık taslağını yayınlayarak genel görüşe açtı.

6 Aralık Pazartesi günü Avrupa Komisyonu, gıdalarla temas edebilecek geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle ilgili gözden geçirilmiş yönetmelik taslağını yayınlayarak genel görüşe açtı. Taslakta geçiş hükümleri, geri dönüşüm sektörü aktörlerinin rollerinin açık tanımı, operatörler ve yetkili makamlar tarafından karşılanacak teknolojik şartlar ve süreçler yer alıyor.

AB Komisyonu, Gıdayla Temas Edebilecek Geri Dönüştürülmüş Plastik Malzemelerle İlgili Yönetmelik Taslağı : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12013-Food-safety-recycled-plastic-in-food-packaging-updated-rules-_en

Kaynak: EXPRA