Avrupa Çevre Ajansı’nın 15 Aralık'ta yayınladığı bir rapora göre, çoğu Avrupa ülkesi ve bir bütün olarak hala çok fazla atık üretiyor. Raporda, AB'nin atık üretim büyümesi ekonomik büyümesinden daha düşük olmakla birlikte, "büyüyen bir ekonomide atıkların reel olarak azalmasını sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiği" belirtiliyor. Raporda, "atık önleme programlarının 2013 yılında ülkeler tarafından benimsenmesi ile üretilen atık miktarı arasında gözle görülür bir bağlantı bulunmadığı" vurgulanıyor. Kuruluş, 2014-2018 yılları arasında atıklarda (büyük mineral atıklar hariç) yüzde 5,2'lik bir artış olduğunu tespit etti. Ajans "AB düzeyinde katı nicel önleme hedefleri" getirilmesini tavsiye ediyor.

Kaynak: EXPRA