“Çevre için sıfırlıyoruz”, “Sosyal etki için artırıyoruz” 

“Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ile güçleniyoruz”

Anadolu Efes 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. 2010 yılından bu yana kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal alandaki performansını düzenli olarak paylaşan Anadolu Efes 2030 hedeflerini “Çevre için sıfırlıyoruz”, “Sosyal etki için artırıyoruz” ve “Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ile güçleniyoruz” ana başlıkları altında topladı. Şirket, 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon salımına ulaşacağını taahhüt etti. Ayrıca yüzde 30 olan kadın çalışan oranını da 2030 yılına kadar yüzde 51’e çıkaracak.

2010 yılından bu yana uluslararası GRI standartlarıyla sürdürülebilirlik yol haritasını şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşan Anadolu Efes, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Anadolu Efes, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova operasyonlarını kapsayan raporda 2020 performansının yanı sıra, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini de duyurdu. 

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, “Sürdürülebilirliği bir düşünme biçimi ve Anadolu Efes’in iş modelinde temel belirleyici kriter olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber aldığımız yolculukta toplumumuz ve dünyamızın geleceği için tutkuyla çalışmamızı sağlayan önemli hedefler koyduk. Küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek, bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi alanında çalışmalarımızı sürdürerek, tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendireceğiz” diye konuştu.

Çalışan politikalarının ve sosyal etkinin diğer odak noktaları olduğunu belirten Çaka, “Gelecek hedeflerimize ulaşmamıza aracı olan en önemli sermayemiz çalışanlarımız. Sürdürülebilir kalkınmanın kadınların iş hayatında güçlenmesine bağlı olduğunun bilincindeyiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bizi daha güçlü kıldığına inanıyoruz. 2030’a kadar kadın çalışan oranımızı %30’dan %50 +1’e çıkararak kadınlardan daha fazla güç alan bir şirkete dönüşeceğiz. Diğer yandan ise tarıma, girişimcilik ekosistemine, spora, kültür sanata, yerel kalkınmaya ve kadının güçlenmesine yönelik yatırımlarımızı sürdürerek, sosyal etkimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

Operasyonlarında net sıfır karbon hedefi 

Çevresel ayak izini azaltmayı hedefleyen Anadolu Efes, 2030 yılına kadar Türkiye dahil altı ülkedeki operasyonlarında net sıfır karbon salımına ulaşmayı taahhüt etti. Bu kapsamda şirket enerji verimliliği yatırımlarını sürdürecek. Bununla birlikte 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak veya operasyonlarında kullanabilmek adına yenilenebilir enerji kurulumu fırsatlarını değerlendirecek. Bu hedef kapsamında şirket hali hazırda Rusya’daki bira tesislerinin yarısından fazlasında %100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımına geçti. 

Hedefleri kapsamında çevreye olan etkisini azaltmayı amaçlayan Anadolu Efes, üretimden kaynaklı atık miktarını azaltmayı en üst seviyeye çekmeyi önceliklerinden biri olarak görüyor.  Bu kapsamda şirketin Türkiye’deki tüm malt ve bira operasyonları hali hazırda sıfır atık belgesini almaya hak kazandı. Anadolu Efes’in 2030 hedeflerinde plastikle mücadele de önemli bir yer tutuyor. Türkiye’de İş Dünyası Plastik Girişimi’nin ilk imzacılarından biri olarak, şirket bu alanda üniversiteler, tedarikçiler ve girişimcilik ekosistemi ile omuz omuza çalışıyor. 

Kadın çalışan oranında hedef yüzde 50+1

Anadolu Efes’in 2030 sürdürülebilirlik hedeflerinde bir diğer önemli başlık ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Kapsayıcı bir kurum kültürüne sahip olan Anadolu Efes %30 olan kadın çalışan oranını 2030 yılına kadar %51’e çıkarmayı hedefliyor. Anadolu Efes aynı zamanda 2023 yılına kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunduğunu da belgeleyecek. Bu kapsamda 2020 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Intertek iş birliği ile verdiği İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket Anadolu Efes oldu. Şirket bu sertifikayla cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit işe eşit ücret politikası uyguladığını da tescil ettirdi. 

Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Raporu’nda son olarak toplumsal yatırımlara geniş bir yer ayırdı. Şirket, kültür, sanat ve spora, yerel kalkınma ve kadının güçlenmesine destek veren uzun vadeli toplumsal yatırımlarını sürdürecek.  Yürüttüğü toplumsal sosyal fayda projeleri ile sosyal etkisini daha da artırmayı hedefleyen şirket bunun için birlikte çalıştığı çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarında eğitim alarak yetkinliklerinin geliştirilmesini desteklemeye devam edecek. Genç girişimcilerle de yakından çalışan Anadolu Efes, inovasyonun gücünden faydalanarak, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam edeceğini de taahhüt etti.