AB Komisyonu, AAAD’nin (Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi - Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD) mevcut metninde yapılan değişikliklerin zaman çizelgesiyle ve sonraki adımlarıyla ilgili bazı ayrıntıları paylaştı. Etki değerlendirmesinin, taslak teklifin 2022 baharında düzenlenebilmesi amacıyla, kasım ya da aralık ayında Mevzuat İnceleme Kurulu'na sunulacağına vurgu yapıldı. Söz konusu taslağın büyük olasılıkla bir direktif olarak kalması bekleniyor (bir yönetmeliğe dönüşeceğini düşünmek için ne zaman ne de yeterli işgücü mevcut). Ek gereksinimler ve önlemlerin ise AAAD metnine değişiklik olarak eklenmesi düşünülmekte. 2021 yılı bitmeden başka herhangi bir paydaş müzakeresi veya çalıştayı da öngörülmemektedir. Bununla birlikte, AAAD'nin hükümlerinin değiştirilmesi ve potansiyel ek önlemlerin belirlenmesi için Komisyonu desteklemek amacıyla, dışarıdan başka bir danışmanla sözleşme imzalanması beklenmektedir. Bu durum ancak gelecek yılın başlarında, Mevzuat İnceleme Kurulu'nun tavsiyesinin uygulanmasından sonra gerçekleşebilir. Henüz açıklığa kavuşturulmamış ve teyide muhtaç olmakla birlikte, bu aşamada yeni paydaşların sürece katılımı da öngörülebilir. Buna ek olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni ambalajlar üretilmesiyle ilgili sorumluluğun tanımlanma ihtiyacı ise halen devam etmektedir (Komisyon, ikincil hammaddelerin ambalajlara dahil edilmesi ile ilgili sorulara kimin yanıt vermesi gerekeceğini henüz belirlememiştir). Son olarak, AB Piyasaya Süren Listesi’nin oluşturulması konusu da hala düşünülmektedir.