ÇEVKO VAKFI
2019 YILI
ÇALIŞMALARININ
ÇEVRESEL FAYDALARI
CO2
Geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 321,648 ton sera gazı salımı engellendi.
Bir uçağın dünyanın çevresini 16,082 kez dönmesi sonucu oluşan sera gazı salımına eşdeğer