ÇEVKO Vakfı Eğitim Çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığı Desteği ile Devam Edecek ÇEVKO Vakfı Eğitim Çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığı Desteği ile Devam Edecek

ÇEVKO Vakfı olarak, 2009 yılından beri sürdürdüğümüz Eğiticinin Eğitimi programımıza 2018 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile devam edeceğiz. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve ÇEVKO Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 3 yıl sürecek proje kapsamında yapılacak çalışmalar toplamda 36 ilçede yürütülecek. İlçelerde öncelikli olarak tüm ilkokullardan birer sorumlu öğretmenin katılacağı eğiticinin eğitimi seminerleri düzenlenecek; ardından eğitimlere katılan öğretmenlerin rehberliğinde okullarda geri dönüşüm bilincinin oluşturulması ve ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda çalışmalar yapılacak. Okullara, derslik sayılarına uygun olarak iç mekân kutuları da yerleştirilecek. Eğiticinin eğitimi programına katılan öğretmenlerin okullarında verecekleri eğitimlerde, Vakfımız tarafından ilk öğretim öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan eğitim kitapları, bilgilendirici filmler ve çevre eğitim sunumları kullanılarak öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. İlk yıl tahmini olarak, yaklaşık 82.000 öğrenciye ulaşmayı hedeflediğimiz eğitimlerimizi müzikli çocuk oyunumuz "Dönüşüm İyi Gelecek" ile destekleyerek öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri amaçlıyoruz.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Modeli İklim Değişikliği ile Mücadelede Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Modeli

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS), atık yönetiminde geri dönüşüm hedeflerinin yerine getirilmesinde etkili bir modeldir. GÜS, sanayinin, sürece mali, teknik, operasyonel ve iletişimsel katkı sağlamasını mümkün kılar. Bu yazıda ÇEVKO Vakfı'nın GÜS modeliyle yaptığı geri kazanım çalışmalarının iklim değişikliği ile mücadele amacıyla sera gazı salımlarının azaltılmasına olan katkısı hakkında veriler paylaşılmaktadır. Geri dönüştürülebilir atıkların hacim ve ağırlık bakımından önemli bir bölümü • cam, • metal, • plastik, • kağıt/karton, • kompozit, • ahşap malzemelerden oluşan ambalaj atıklarından meydana gelir. Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin GÜS modelini açıklamak için öncelikle ambalajın yaşam döngüsüne göz atmak yararlı olacaktır (Bkz. Şema 1). Döngüsel ekonomide kullanılmış ambalajlar, tüketicilerden kaynağında ve diğer atıklardan ayrı toplanarak, gerekli ayırma işlemlerinden sonra geri dönüştürülerek yeni ürünler yapımında kullanılır.  

Atık Ticaretinde Yeni Gelişmeler Atık Ticaretinde Yeni Gelişmeler

Çin Mart'tan İtibaren Yabancı Atık ithalatı İçin Yeni Standartlar Uygulayacak 11 Ocak 2018'de Çin Çevre Bakanlığı, Çin'in 1 Mart 2018'den itibaren yabancı kaynaklı 11 tip katı atığın ithalatını düzenleyen yeni standartlar uygulayacağını söyledi. Kasım 2017'de Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), standartların demir dışı metaller için yüzde 1 ve kağıt, demir içeren metaller ve atık elektrikli motorlar için sadece yüzde 0,5'lik bir yabancı madde sınırı içereceğini açıklamıştı. Bu gelişme Çin'in plastik atık, vanadyum cürufu, ayrıştırılmamış atık kağıt ve atık tekstil materyallerini içeren 24 farklı katı atığı kapsayan dört atık sınıfının 2017 sonu itibariyle ithalatını yasaklama kararının ardından gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komitesi, Temmuz 2017'de Çin'in kararını yayınlamıştı. İngiltere'den Çin Harici Ülkelere Plastik İhracatı Artıyor İngiltere'nin Çevre Bakanı Michael Gove, geri dönüştürülmek üzere plastik atık ihracatı yapan şirketlerin İngiltere'den Türkiye, Tayvan, Vietnam ve Malezya'ya gönderdikleri atık hacmini artırdığını Parlamentoya açıkladı. Bakan Gove Parlamentoya yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2018 tarihinde Çin karışık kağıt ve kullanılmış plastikler (tüketiciler tarafından atılan plastikler) dahil belirli atık tiplerinin ithalatına yasak getirmiştir. Ayrıca tüm diğer kağıt ve plastik ihracat kalemleri dahil diğer atık tipleri de Mart 2018'den itibaren azaltılan %0,5'lik kabul edilebilir kontaminasyon seviyesini karşılamak zorunda olacaktır," dedi.  

MWE Tutum Belgesi: Döngüsel Ekonomide AB Plastik Stratejisi MWE Tutum Belgesi: Döngüsel Ekonomide AB Plastik Stratejisi

Avrupa'nın atık konusunda kamusal sorumluluğu temsil eden çatı örgütü MWE (Municipal Waste Europe)'un hazırlayarak kamuoyu ile paylaştığı "Döngüsel Ekonomide AB Plastik Stratejisi" belgesini sizlerle paylaşıyoruz. 21. Yüzyıl ekonomimizin çok önemli bir parçasını oluşturan plastik, artık büyük bir çevre problemi haline gelmiştir. Plastik ambalaj malzemelerindeki çeşitlilik ve günlük atık akışına karışan plastik ambalaj sayısı nedeniyle özellikle ambalaj alanında yaşam süresi, onarılabilirlik, tekrar kullanılabilirlik ve geri dönüştürebilirlik konusunda ele alınması gereken problemler olduğu için plastik atık, kaynak ve atık yönetimi konusunda güçlüklere yol açmaktadır. Bu durum atık toplama sistemlerini zorlamakta ve etkili bir atık toplama ve bertaraf sistemi olmayan ülkelerde bu plastik ambalajlar çok kolay şekilde karasal ve denizel çöp haline gelmektedir. Aslında teknik olarak geri dönüştürülebilir olsa bile böyle bir durumda plastik ambalaj, geri dönüştürme tesisine ulaşmadığı için etkili şekilde geri dönüştürülemez.

Tüm Haberler...
ÇEVKO VAKFI

Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar

Pro-Europe...

Yeşil Nokta ilk olarak 1990-1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan özel toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Almanya'da kullanılmaya başlanan Yeşil Nokta işareti devam eden yıllarda Fransa, Avusturya ve Belçika'da da kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil Nokta işaretinin A.B. üyesi ülkelerde yaygınlaşmasıyla beraber 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kurulmuş ve Yeşil Nokta, kuruluşun resmi işareti olmuştur. Yeşil Nokta; sisteme dahil olan şirketlerin, "kirleten öder" prensibinden yola çıkan sanayi sorumluluğunu başarılı şekilde uygulamasına katkıda bulunan, uluslar arası çapta tanınmış bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde " Yeşil Nokta" gördüğünüzde bu, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 94/62 no'lu AB Direktifi ile tanımlanan ilkelere uygun olarak kurulmuş bir ambalaj atığı geri kazanım kuruluşuna, o ambalaj için finansal bir katkıda bulunulduğu anlamına gelmektedir. http://www.pro-e.org

Expra...

EXPRA -EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE-  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır. Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir. Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede sanayi, üretici sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA'ya üye on sekiz ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO Vakfı'nın temsil ettiği Türkiye. http://www.expra.eu

ISWA...

ISWA The International Solid Waste Association - Uluslar arası Katı Atık Birliği ISWA, sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  Dünyada 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000'den fazla üyesi olan ISWA, katı atık yönetimi konusunda çok geniş ve kapsamlı bir ağa sahiptir. ISWA dünya çapında sürdürülebilir atık yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği atık yönetim projeleri konusunda birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVKO Vakfı olarak 2010 üyesi olduğumuz ISWA'da, Türkiye ‘de Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde başarı ile sürdürdüğümüz ambalaj atıkları geri kazanımı konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken, diğer yandan da ISWA'ya üye kişi ve kuruluşlarla temaslar kurarak ortak amaçlarımız doğrultusunda işbirliğinde bulunmaktayız. http://www.iswa.org