Haberler

poset cevko webBilindiği üzere, Gerek yürürlükte bulunan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gerekse de 30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile plastik poşetlerin kullanımına ilişkin çeşitli yükümlülükler tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

CSB eylem plani cevko webCumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından ikinci 100 günlük eylem planını da açıkladı.
İlk 100 günde hedeflenen 400 projeden 340’ının tamamlandığını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanı ikinci 100 günlük planda 454 eylem planının yer aldığını belirtti.
İkinci 100 günlük planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eylem planı ise aşağıdaki çalışmalardan oluşuyor.
ÇŞB-01 81 İl'e Millet Bahçelerinin Yaygınlaştırılması
ÇŞB-02 Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi
ÇŞB-03 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi
ÇŞB-04 İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması
ÇŞB-05 Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
ÇŞB-06 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması
ÇŞB-07 Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması
ÇŞB-08 Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.
ÇŞB-09 Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılması
ÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması

cop24COP24 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Toplantısı) 2-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Katowice, Polonya’da gerçekleşti.

Zirve sonucunda ülkeler, küresel iklim eylemini daha şeffaf ve detaylı bir biçimde incelemeyi olanaklı kılan ortak kurallarda mutabık kaldı. Böylece Paris Anlaşması’nın nasıl uygulanacağına dair Kural Kitabı‘nın ortaya çıkmasıyla anlaşma işlerlik kazandı. Ülkeler aynı zamanda 2020 yılına kadar mevcut iklim hedeflerini içeren Ulusal Niyet Katkı Beyanı (INDC) belgelerini yenilemek konusunda da anlaştılar. Taraflar, yenilenmiş hedefleri sunmak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2019 yılında iklim konusunda düzenleyeceği özel zirvede bir araya gelmeye karar verdiler.

Kural Kitabı ile birlikte 2020 öncesi iklim hedeflerini yenileme kararı, küresel düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltmak için çok önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bilimsel araştırmalar, sera gazı emisyonlarının tekrardan artışa geçtiğini gösterirken, IPCC’nin özel raporuna göre, dünyanın 1.5 derece hedefini tutturabilmesi için sadece 12 yılı var.

Türkiye’nin taleplerinde bu sene de bir somut sonuç alınmadı. Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi’ne göre Türkiye EK-I ülkesi olarak, kalkınmış ülke olarak sınıflandırıyor. Paris Anlaşması kapsamında “kalkınmakta olan ülke” olarak sınıflandırılmayı talep ediyor.

emissionsYeni bir rapora göre küresel karbon emisyonları 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor.

Küresel Karbon Projesi (Global Carbon Project-GCP) ve East Anglia Üniversitesi (UAE) tarafından hazırlanan raporda karbon emisyonunda 2018 için öngörülen artışın yüzde 2,7 olacağı ve bunun 2017’deki yüzde 1,6’lık artıştan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Tyndall İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktörü ve UAE’de İklim Değişikliği Bilimi ve Politikası alanında öğretim görevlisi Prof. Dr. Corinne Le Quéré şöyle diyor: “Bir kez daha küresel CO2 emisyonlarında güçlü bir artış görüyoruz. İklim değişikliği konusunu çözebilmek için emisyonların zirve yaptıktan sonra hızlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Bu yıl emisyonlarda görülen artışa bakınca, zirve daha görünürde değilmiş gibi duruyor. İklim değişikliğinin bütün dünyada sıcaklık dalgalarının etkisini daha şimdiden nasıl katlayabildiğine bu yıl şahit olduk. Kaliforniya’daki orman yangınları, emisyonları hızlı bir şekilde aşağı çekmediğimizde karşı karşıya kaldığımız artan etkiye sadece küçük bir örnek.”

Bu haber, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC’nin, acil olarak harekete geçilmediği takdirde ortaya çıkacak çarpıcı etkileri vurgulayan raporundan hemen sonra çıktı.

YNO 18 TOPLU FOTOSÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE
KATKI YAPAN KURULUŞLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

ÇEVKO Vakfı tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü gerçekleşecek törende sahiplerini buldu. Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında, sanayi kuruluşlarının yanı sıra, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları da ödüllendirildi.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü, Point Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karbon nötr etkinlik olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri töreninde, 3 farklı kategoride 7 sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne, 7 sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görüldü. Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren 6 basın ayın kuruluşuna da Yeşil Nokta Basın Ödülleri verildi. Öte yandan, ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren sanatçı Zeliha Sunal ise törende Özel Ödül alan isim oldu.

egd18 1Sürdürülebilir Çevre için ÇEVKO Vakfı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği İş Birliği

Dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündemine yaygın bir şekilde taşınmasına önderlik eden ÇEVKO Vakfı, bu alanda dördüncü çalıştayını, Ekonomi Gazetecileri Derneği X. Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirdi. Kurultay programı içerisinde bir panel olarak düzenlenen çalıştayda, konu basın mensuplarının gözünden ele alındı.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, öncüsü olduğu sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarına 27 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. ÇEVKO Vakfı, bu alanda ortak akıl – ortak eylem odaklı çalışmalarda da öncülüğü üstleniyor.

ÇEVKO Vakfı, küresel toplumun çevreye uyumlu sürdürülebilir gelişimi açısından dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündeminde daha yaygın yer tutması için yapılan çalışmalara önderlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Döngüsel Ekonomi konusunda Türkiye’de uluslararası bir kongre düzenleyen ÇEVKO Vakfı, kongrenin ardından, düzenlediği bir dizi çalıştayla fikir ve eylem odağında devamlılığı hedefliyor.

ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının dördüncüsü, iklim değişikliğini ve döngüsel ekonomiyle sağlanabilecek çözümleri, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde, habercilerin gözünden ele aldı.
EGD tarafından bu yıl 10.su düzenlenen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirilen "İklim değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor ve Döngüsel Ekonomi Çözümü" konulu oturuma, ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut başkanlık etti. Oturumun konuşmacıları, Gazeteci-Yazar Meral Tamer, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Mine Acar, Türkiye Gazetesi Ekonomi Şefi Canan Eraslan, Yenibirlik Gazetesi yazarı Serpin Alparslan oldular.

COP24 kİklim değişikliği ile ilgili yılın en önemli toplantısı olarak anılan Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı (COP24), Polonya’nın Katowice şehrinde 3 Aralık’ta başlıyor. İki hafta sürecek ve 14 Aralık’ta sona erecek müzakerelerde iklim rejiminin tartışılarak Paris Anlaşması’nın uygulama prensiplerinin ve yöntemlerinin masaya yatırılması ve ülkelerin iklim eylemlerini gözden geçirmeleri bekleniyor.

UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) taraf olan yaklaşık 200 hükümet temsilcisi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim değişikliği zirvesinde bir araya geliyor. 03 Aralık’ta başlayacak ve 14 Aralık tarihine kadar devam edecek Taraflar Konferansı’na (COP24) katılacak temsilcilerin iklim rejimini tartışarak Paris Anlaşması’nın uygulama prensiplerini ve yöntemlerini masaya yatırması ve ülkelerinin iklim eylemlerini gözden geçirmeleri bekleniyor.

3-14 Aralık tarihleri arasında Polonya’nın Katowice adlı kömür madeni şehrinde gerçekleşecek olan BM İklim Konferansı, Paris Anlaşması’nın henüz yazıya dökülmemiş kurallarının belirlenmesi için son tarih.

Zirvede dört temel konuda adımlar atılması bekleniyor:
• Talanoa Diyalogu konusunda ilerleme,
• Hükümetlerin 2020 Paris Anlaşması uygulama yılı öncesi Ulusal Katkı Beyanları’nı gözden geçirmeleri konusunda sinyaller,
• Paris Anlaşması’nı tamamıyla işler hale getirecek ve kaydedilen ilerlemeleri sağlayacak olan kural kitabında ilerleme kaydedilmesi ve ilk kuralların net olarak belirlenmesi,
• Adil geçiş, e-mobilite ve ormanlar hakkında deklarasyonların yayımlanması.

ÇEVKO Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinden oluşan bir heyet zirvenin son günlerinde Polonya’da olarak zirveyi izleyecek yan oturumlarda yer alacaklar.

Kaynak: www.iklimhaber.org

yenilenebilir enerji 2Avrupa Parlamentosu (AP), toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkartmaya yönelik yasal düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenlemeyi onayladı. Genel Kurul'da 104'e karşı 434 oyla kabul edilen düzenlemeyle, AB'nin iklim hedeflerine uyum için 2030 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltildi.

Düzenlemeyle, AB'nin enerji verimliliği hedefi 2030 yılı için yüzde 32,5 olarak belirlenirken, AB üyesi her ülkenin 2021-2030 dönemine yönelik ulusal enerji ve iklim planı oluşturması şartı getirildi.
Yeni kurallar, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra üye ülkelerin mevzuatlarına geçecek.

iso cevre 18İstanbul Sanayi Odası 2018 Çevre Ödüllerinde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen törende, aynı kategoride ikinciliği ÇEVKO Vakfı üyesi Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., üçüncülüğü Ülker Bisküvi alırken, jüri özel ödülünün sahibi de ÇEVKO Vakfı üyesi Sütaş Süt Ürünleri oldu. Törende KOBİ ve büyük ölçekli olmak üzere üç kategoride ayrı ayrı ödüller verildi.

ÇEVKO Vakfı üyelerinden Sarten Ambalaj ise, İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisinde 3.lük ödülü aldı. 

Sanayi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Çevre Ödülleri ile Bakanlığın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

sarten1411kSarten Ambalaj, Metal Packaging Europe ile beraber Avrasya Ambalaj Fuarı’nda sergilediği sonsuz geri dönüşüm temalı 'Metal Ambalaj Duvarı' projesini Kızılay’a bağışladı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde düzenlenen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı, 31 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleştirildi. 100'ün üzerinde ülkeden 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler bir arada sergilendi.

Geçtiğimiz yıl Metal Packaging Europe isimli sivil toplum kuruluşuyla ortak hayata geçirdikleri proje kapsamında fuar alanında “Metal Ambalajdan Gitar” sergilediklerini söyleyen Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, projeye bu yıl da devam ettiklerini belirtti. Projenin bu yılki temasının 'sonsuz geri dönüşüm' olduğuna işaret eden Sarıbekir, bu kapsamda ziyaretçilerin ilgisini çekmesi adına fuar alanında metal ambalajlardan oluşan sonsuz geri dönüşüm temalı bir ‘Metal Ambalaj Duvarı’ sergilediklerini kaydetti. Sarıbekir, "İçerisinde ton balığı bulunan Sarten’in sağladığı metal ambalajlardan oluşan proje, fuarın bitiminde Türk Kızılayı’na bağışlandı. Projede kullanılan 4 bin kutu ton balığı da böylece ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Metal Ambalaj Duvarı’nda 640 kilo ton balığı kullanılırken, Kızılay’a bağışlanması ile dört kişilik ortalama bir aile için 1.600 öğün yemek sağlanabilecek.