Atık Sisteminde Alman Belediye Deneyimi Toplantısı Düzenlendi. Yazdır e-Posta
almanto_toplanti1.jpg Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Federal Almanya Çevre, Doğa Koruma, İmar ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı Çevre İhracat İnisiyatifi ile birlikte gerçekleştirdiği "Atık Sisteminde Alman Belediye Deneyimi" toplantısı 14 Şubat'ta İstanbul'da düzenlendi.

Münih atık sistemi, getirme merkezlerinin bertaraf sistemindeki önemi, atık yakma ve enerji üretim tesislerindeki gelişmeler gibi konuların görüşüldüğü toplantıda ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk, "Türkiye Atık Sisteminin Gelişimi ve Getirme Merkezlerinin Konumu" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Eröztürk sunumunda, yurt dışında var olan ve Türkiye'de daha yeni yeni kurulmaya başlayan Atık Getirme Merkezleri hakkında bilgiler aktardı. Atık toplama maliyetlerinin düşürülmesi ve sistemin gelişimi, ayrıca belediyelerin atık yönetimi konusundaki çalışmalarını tüketicilere aktarabilmeleri için AGM'lerin kurulmasının ve sağlıklı şekilde işletilmelerinin öneminden bahseden Eröztürk, "AGM'ler Avrupa'da sadece atıkların getirildiği yerler olmaktan çıkmış, atıkla ilgili ikinci el pazarlarını barındıran, bilgilendirme ve eğitimlerin verildiği platformlar haline gelmişlerdir. Ülkemizde de AGM'lerin tasarım ögeleri ve düzenlemeleri ile tüketiciler açısından ilgi çekici hale getirilmesi sistemin başarısı için önem arz ediyor." dedi.

Toplantıya katılan İstanbul'un farklı belediye temsilcileri, dernek ve vakıf yetkilileri ile farklı kurumların temsilcileri konuyla ilgili çalışmalarını ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar.

almanto_toplanti_2.jpg