AB Konseyi ve Parlamento, Yeni AB Atık Kuralları Konusunda Geçici Anlaşmaya Vardı Yazdır e-Posta
eu_haber_cevko-web.jpg 18 Aralık 2017'nin ilk saatlerinde Estonya başkanlığındaki AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu'nun temsilcileriyle atık paketindeki dört mevzuat teklifinin tamamında geçici bir anlaşmaya vardı. AB büyükelçileri sonuçla ilgili olarak 20 Aralık'ta bilgilendirilecek, ama AB Konseyi adına nihai analiz ve onayın önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Üzerinde mutabık kalınan atık mevzuat teklifleri; atık üretimini azaltmak, atık yönetiminin daha sıkı kontrol edilmesini sağlamak ve tüm AB ülkelerinde ürünlerin tekrar kullanımını teşvik etmek ve geri dönüşümü iyileştirmek için bağlayıcı atık azaltma hedefleri ve güncellenmiş kurallar getiriyor.

Bu yeni hedef ve kurallar daha döngüsel bir ekonominin yolunu açacağı gibi, büyüme ve istihdamı artıracak, çevremizi koruyacak, sürdürülebilirliği teşvik edecek ve insanların sağlığıyla yaşam kalitesini iyileştirecek.

"AB'de belediye atıklarının yaklaşık üçte biri düzenli depolama alanlarına gönderiliyor ve toplam miktarın sadece sınırlı bir kısmı geri dönüştürülüyor. AB üye devletleri bu anlaşmayla, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve düzenli depolama konularında net AB hedeflerine ulaşma ve farklı atık akışlarının yönetimini iyileştirmek için kurallara uyma taahhüdü altına giriyor. Böylece döngüsel ekonomiye geçişimiz hızlanacak ve gezegenimiz üzerindeki etkimiz en aza indirilecek. Daha önceki AB Konseyi dönem başkanlıklarına, Parlamento'ya ve Komisyon'a bu dosyaya kendilerini adadıkları için gönülden teşekkür ederim. Umarım üye devletler artık bu dengeli ve detaylıca müzakere edilmiş anlaşmayı onaylayabilirler."

Siim Kiisler, Estonya Cumhuriyeti Çevre Bakanı

 

Bu geçici anlaşmaya Parlamento'yla Mayıs 2017'den beri süren uzun ve zorlu müzakereler sonucunda ulaşıldı. Böylelikle aşağıdaki altı mevzuat kaleminde değişiklik yapılacak:
• Atık Çerçeve Direktifi (paketin şemsiye yasası kabul ediliyor)
• Ambalaj Atıkları Direktifi
• Düzenli Depolama Direktifi
• Elektrikli ve elektronik atık ve ömrünü tamamlamış araç direktifleri; pil ve akümülatörler ile atık pil ve akümülatörler hakkındaki direktifler

Mutabık kalının metindeki kilit unsurlar aşağıdakileri içermektedir:
• atıkla ilgili önemli kavramların daha net tanımları
• 2025, 2030 ve 2035'e kadar AB düzeyinde atık azaltma konusunda ulaşılacak yeni bağlayıcı hedefler. Bu hedefler içinde belediye ve ambalaj atıklarındaki geri dönüşüm oranları (buna farklı ambalaj malzemelerine özel hedefler de dahil) ve ayrıca belediye atıkları için 2035'e kadar ulaşılacak düzenli depolama hedefleri bulunuyor.
• bu hedeflere doğru kaydedilen gelişmenin hesaplanması için daha sıkı yöntem ve kurallar
• atıkların ayrı toplanması için daha zorlayıcı şartlar; ekonomik araçlarla atık hiyerarşisindeki uygulamanın güçlendirilmesi; ve üye devletlerin atık üretimini önlemesi için ek önlemler
• genişletilmiş üretici sorumluluğu programları için asgari şartlar. Bu program dahilindeki üreticiler, kullanılmış malların toplanmasından ve geri dönüşüm için ayrılıp işlenmesinden sorumlu. Üreticilerden bu amaç için, işleme maliyetlerine göre hesaplanan maddi bir katkı ödemeleri istenecek.

Takvim ve bundan sonraki adımlar
Avrupa Komisyonu 3 Aralık 2015'te revize bir döngüsel ekonomi paketi sundu. Paket, Komisyon Tebliği şeklinde, dört atık mevzuatı teklifiyle (atık paketi) bir Eylem Planından oluşuyor.

Eylem planı, 29 Şubat 2016'daki Rekabetçilik Konseyinde ve 4 Mart 2016'daki Çevre Konseyinde tartışıldı. Her iki toplantıdaki tartışmaları ekonomi ve çevre açısından değerlendiren AB Konseyi, 20 Haziran 2016'daki Çevre Konseyinde plana dair varılan sonuçları kabul etti.

Üç AB Konseyi Dönem Başkanlığının (Hollanda, Slovakya ve Malta) yoğun çalışmaları ve katılımının ardından AB Büyükelçileri 19 Mayıs 2017'de atık paketi konusundaki yetkilerinde mutabık kalarak, Avrupa Parlamentosu'yla gayri resmi müzakerelerin yolunu açmış oldular. Eş-yasa koyucunun pozisyonu 14 Mart'ta kabul edilmişti zaten.

İlk üçlü görüşme 30 Mayıs'ta gerçekleşti ve sonrasında beş ek müzakere turu daha yapıldı.

20 Aralık'ta AB Büyükelçileri en son üçlü görüşmenin sonuçları hakkında bilgilendirildi. Metnin nihai analizi görevi devralmış olan Bulgaristan dönem başkanlığı sırasında tamamlanacak ve amaç, anlaşmanın onaylanması olacak.

Resmi onayın ardından mevzuat taslağı, ilk mütalaadan sonra oylanmak üzere Avrupa Parlamentosu'na sunulacak ve nihai kabul için AB Konseyi'ne gönderilecek.

Detaylı bilgi için : http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/council-and-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-waste-rules/