Sıkça Sorulan Sorular Yazdır e-Posta

Lisanslı firmalara verilen ayni destek miktarları yönetmelik kapsamında belediyeler ve yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hazırlanan AAYP’nın da belirtilmekte, nüfus ve yaygınlaşma kriterleri baz alınarak hesaplanmaktadır.

Belgelendirme işleminde TAT lisansına sahip tesislerin lisanslı GDT firmalarına yapmış olduğu çıkışları gösteren belgeler, hem TAT hem de GDT lisansına sahip olan tesislerin toplama ayırma tesisinin çıkış belgelerine ilave olarak geri dönüşüm tesisinin çıkış belgeleri de ilave edilerek belgelendirme de kullanılır.

Ambalaj atığı toplama ve ayırma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Lisansı / Geçici Faaliyet Belgesi almış olması gerekmektedir,

Herhangi bir ilçe belediyesi ile belgelendirme usul ve esaslarına uygun en az 3 yıllık sözleşme imzalamış olması gerekmektedir,

Sözleşme imzalanan belediyenin onaylı ambalaj atıkları yönetim planı bulunması ve bu plana dahil olunması gerekmektedir. Onaylı ambalaj atıkları yönetim planı yoksa belediye, ÇEVKO ve lisanslı firma tarafından yönetim planı hazırlanarak bakanlık onayına sunulur. Yönetim planının onaylanması ile beraber imzalanan sözleşmeler doğrultusunda işbirliği çalışmalarına başlanır.

ÇEVKO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre; piyasaya sürenler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar, ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması amacıyla yapılacak çalışmalara destek olmakla yükümlüdürler. Dolayısıyla ÇEVKO; kaynağında ayrı toplama uygulamasını gerçekleştiren, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunda Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi almış tesisler ile belgelendirme sözleşmeleri yapabilmektedir. Sadece Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda Çevre Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi almış tesisler ile herhangi bir belgelendirme sözleşmesi yapılması mevzuat doğrultusunda mümkün değildir.

Metal ambalaj olarak çelik/teneke ve alüminyum ambalajlar kullanılmaktadır. Metal ambalajlardan çelik/teneke ambalajlar için lisans/geçici faaliyet belgeli yeterli kapasitede isletme bulunmadığından 2010 yılında belgelendirmelerinde sorunlar yaşanmıştır.

Bu sebeple metal ambalajlarda belgelendirme yapılabilmesi için Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ile 31.12.2014 tarihine kadar metal ambalaj atıklarında lisans/geçici faaliyet belgeli olma şartı kaldırılmıştır.

Ancak toplanan metal ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesisine gitme zorunluluğu devam etmektedir.