Çalışma Yöntemleri Yazdır e-Posta

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda belediyeler ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak ya da toplattırmakla yükümlüdürler. Belediyeler bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için iki farklı yöntemden faydalanabilirler. 

1. Belediyelerin Ambalaj Atıklarını Kendilerinin Toplaması Durumunda:

Bu yöntemde belediyeler sınırları içinde oluşan ambalaj atıklarını kendileri toplayabilirler. Eğer belediye kaynağında ayrı toplama işini kendisi yapacak ise;

  • Ayırma tesisi kurmalı ve bu tesis için bakanlıktan lisans almalıdır.
  • Toplama ekipmanlarını temin etmeli,
  • Toplama operasyonunu gerçekleştirmek için ambalaj atığı toplama araçları temin etmeli, 
  • Okullarda eğitimleri gerçekleştirmeli,
  • Tüketicileri bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmeli,
  • Bilgilendirme amacıyla afiş, broşür vb. materyaller dağıtmalı,
  • Toplayıp, ayırma tesisinde ayırdığı malzemelerin geri dönüşüm sanayine sevkini sağlamalıdır.

Belediyenin Toplanması Durumunda


2. Belediye - Lisanslı Firma - Yetkilendirilmiş Kuruluş Ortak Çalışması Durumunda:

Bu çalışma yönteminde ise belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ambalaj atıklarının toplanması ve ayrılması konusunda lisans almış firmalar ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile işbirliği yapabilirler. Buna göre; belediye öncelikle toplama ayırma işini yapacak lisanslı firmayı uygun yöntemlerle belirler. Belediye, lisanslı firma ve yetkilendirilmiş kuruluş (ÇEVKO) arasında yapılacak sözleşme ile 1. Bölüm'de sıralanan sorumlulukların paylaşımı sağlanır.

Belediye - Lisanslı Firma - Yetkilendirilmiş Kuruluş Ortak Çalışması


Öncelikle belediye sınırları içinde uygulama yapılacak bölgelerin belirlendiği, uygulamanın kaç aşamada tüm belediye sınırları içinde yaygınlaştırılacağı, eğitimlerin ne şekilde gerçekleştirileceği, hangi mahallede hangi toplama yönteminin kullanılacağı gibi konuların planlamasının yapıldığı "Ambalaj Atıkları Yönetim Planı", Belediye, Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Lisanslı firma tarafından işbirliği içinde hazırlanmalıdır.

Yönetim Planında belirlenen toplama yapılacak mahalleler için, lisanslı firma yeterli sayıda ambalaj atığı toplama aracını ve bu araçta çalışacak personeli hazırlar. Toplama operasyonunu eksiksiz yerine getirmek için gerekli önlemleri alır. 

ÇEVKO Vakfı, uygulamanın yapılacağı mahallelerde yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlamasını yapar. Konutlarda yapılacak bilgilendirme faaliyetleri için bilgilendirme ekiplerini hazırlar. Bu bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere afiş, broşür ve stickerları hazır eder.

Ayrıca toplama operasyonunda kullanılmak üzere okul, ofis vb. alanlar için tasarlanmış iç mekan geri kazanım kutularının ve cadde, sokak ve sitelerde kullanılmak üzere geri kazanım kumbaralarının temininde belediyelere destek olur. Bu kutu ve kumbaralar belediye, lisanslı firma ve yetkilendirilmiş kuruluşun birlikte belirlediği noktalara yerleştirilir. Bu noktalarda biriken atıkların toplanması lisanslı firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplanan atıklar, ambalaj atıkları toplama aracı ile ayırma tesisine getirilir. Ayırma tesisine getirilen malzemeler türlerine göre ayrıldıktan sonra geri dönüşüm sanayine sevk edilir. ÇEVKO Vakfı toplanan, ayrılan ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilen miktarları esas alarak lisanslı firmaları nakit olarak destekler.

ÇEVKO Vakfı'nın bu destekleri vermesindeki amaç, geri kazanım uygulamalarının hızla yaygınlaştırılmasını ve sürekliliğini sağlamaktır.