Lisanslı Firmalar Yazdır e-Posta

Lisanslı firmalar, "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini insan ve çevre sağlığı açısından gerekli her türlü önlemi de alarak yerine getiren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetleri ile ilgili lisans almışlardır. Ayrıca çalışmaları ile ilgili düzenli olarak Bakanlığa bildirimde bulunurlar.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ambalaj atıklarının toplanması belediyelerin yükümlülüğündedir. Belediyeler bu yükümlülüğü kendileri yerine getirebileceği gibi, bir lisanslı firma ile işbirliği içinde de çalışabilirler.

Lisanslı firmaların ÇEVKO ile çalışabilmesi için;

  1. Ambalaj atığı toplama ve ayırma konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Lisansı / Geçici Faaliyet Belgesi almış olması gerekmektedir,
  2. Herhangi bir ilçe belediyesi ile belgelendirme usul ve esaslarına uygun en az 3 yıllık sözleşme imzalamış olması gerekmektedir,
  3. Sözleşme imzalanan belediyenin onaylı ambalaj atıkları yönetim planı bulunması ve bu plana dâhil olunması gerekmektedir. Onaylı ambalaj atıkları yönetim planı yoksa belediye, ÇEVKO ve lisanslı firma tarafından yönetim planı hazırlanarak bakanlık onayına sunulur. Yönetim planının onaylanması ile beraber imzalanan sözleşmeler doğrultusunda işbirliği çalışmalarına başlanır.

Bakanlık lisansı firmaya değil, toplanan ambalaj atıklarının türlerine göre ayrıldığı ayırma tesisine vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, firmaların lisans alabilmesi için çeşitli kriterler belirlemiştir. Bir ayırma tesisine lisans almak için, tesisin sahip olması gereken kriterler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

TAT Lisansı Başvuru Süreci sayfasına gitmek için tıklayınız...

Çevrimiçi Çevre İzinlerine ulaşabilmek için tıklayınız.