ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) Yazdır e-Posta
ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP)

 

ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Piyasaya Süren işletmeler için tanımladığı yükümlülüklerini kısmen veya tamamen Yetkilendirilmiş Kuruluş'lara devretme olanağı tanımıştır.
Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO Vakfı olarak yükümlülüklerinizle ilgili sizlere daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına, ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) adını verdiğimiz online veri tabanını ve web sitesini oluşturduk. 2011 yılı itibariyle, Ambalaj Atığı Hizmet Sözleşmesi ile geri kazanım yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen ÇEVKO Vakfı'na devredilebilmekte ve işlemlerinizi ÇİP üstünden gerçekleştirebilirsiniz.

Piyasaya Sürenler:

·         Hesaplama Araçları

İlgili yılda geri kazanım yükümlülüğünü ve oluşan maliyeti hesaplamak için kullanılır.

·         Sözleşme Yönetimi

ÇEVKO Vakfı’na devredilen yükümlülüğün elektronik olarak sözleşmeye dönüştüğü ve karşılıklı olarak imzalanarak sistemde saklandığı bölümdür. Sonraki yıllarda oluşan sadece yükümlülük miktarlarının yer aldığı ekler yine sistemde sözleşme ile birlikte saklanır.

·         Revizyon İşlemleri

Piyasaya süren firmalar bildirmiş oldukları miktarları yıl boyunca değiştirebilir ve sözleşmenin gerçek değerlerini oluşturabilirler. Bu durumda bir revizyon süreci başlamakta ve gerekli işlemler online olarak yapılmaktadır.

·         Faturalama Sistemi

Online olarak bildirilen ve sözleşmeye dönen miktarlar sistem üzerinden gerekli hesaplamalar yapılarak muhasebe sistemine aktarılır. E-Fatura kullanıcısı olan firmalar ile faturalaşma e-fatura sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistem aynı zamanda kredi kartı ile ödeme olanağı da sunmaktadır.

·         Yükümlülük Yerine Getirme

Piyasaya süren firmaların bildirdiği miktarlara karşılık gelen belgeler sistemde hesaplanarak,  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesi olan Atık Ambalaj sisteminde piyasaya süren firmanın bakanlık kodu ve malzeme cinsine göre giriş işlemi tamamlanır ve yükümlülük yerine getirilir.

·         Marka Sözleşmesi

 

Lisanslı Firmalar ve Geri Dönüşüm Tesisleri:

·         Bilgi Formu İşlemleri

Piyasaya süren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılacak olan belgelerin temin edileceği lisanslı firmalar ve geri dönüşüm tesisleri ile çalışmak için bir puanlama sistemi uygulanmaktadır. Bu puanlama sistemine dahil olmaları için bu firmalardan bir bilgi formu doldurmaları talep edilmektedir.

·         Teklif Süreci

Lisanslı firmalar ve geri dönüşüm tesisleri mevcut yıl ve sonraki yıl için teklif verebilmektedirler. Bu teklifin alındığı firmanın sözleşmeli olduğu belediyelerin nüfusu dikkate alınarak teklifler değerlendirilmektedir.

·         Sözleşme Yönetimi

Onaylanan tekliflerde yer alan malzeme ve miktarlar ihtiyaca göre sözleşmeye dönüşmekte ve bu firmadan yıl içerisinde alınacak belge miktarlarına baz teşkil etmektedir.

·         Revizyon İşlemleri

Sözleşmelerde yer alan miktarlar karşılıklı görüşülerek yıl boyunca arttırılıp azaltılabilir. Arttırma veya azaltma işlemi online olarak, sistemden verilen onay doğrultusunda sonuçlandırılır.

·         Belgeleme İşlemleri

ÇİP Sistemine firmaların bakanlık Atık Ambalaj sistemi verilerini yüklemeleri beklenmektedir. Atık Ambalaj sisteminde onay verecek olan belediye üzerinden ÇEVKO hesabına yönlendirilen belgeler Excel formatında indirilerek ÇİP sistemine yüklenir. Bu veri üzerinde yapılan kontrollerde her iki sistemde de aynı değerlerin olması beklenmektedir.

·         Belge Yükleme Sistemi

ÇEVKO tarafından sağlanan profesyonel doküman tarayıcılar ile taranan faturalar (yönetmelikte adı geçen 7C ve 8C belgeleri) yukarıda tanımlanan yükleme işlemi ile eşzamanlı olarak ÇİP sistemine yüklenir. Bu sayede kontrol adımı tek bir noktada toplanarak firmaların Atık Ambalaj sisteminden indirerek yükledikleri belge bilgisinin kontrolü aynı zamanda belge üzerinden de yapılmış olur.

·         Faturalama Süreci

Sistem üzerinden ay bazında verilen onay ile oluşan destek hesapları firmalara online olarak gönderilmekte ve sistemde bu destek için bir satınalma otomatik olarak oluşturulmaktadır.

·         Ayni Destek Süreci

Lisanslı firma temsilcileri sorumlu oldukları belediyeler ile çalışan lisanslı firmalara verilecek destekleri için ÇİP sistemi üzerinde talep oluştururlar. Talep karşılandıktan sonra lisanslı firmalar tarafından sistem üzerinden indirilen teslim tutanağı belediyeye imzalatılarak sisteme geri yüklenir ve işlem sonuçlandırılır. 

 

ÇEVKO iletişim Portalı'na giriş yapmak için tıklayınız.