ÇEVKO Vakfı Araştırma Fonu Hakkında ÇEVKO Vakfı Araştırma Fonu Hakkında

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, Türkiye'deki üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinde veya ilgili enstitülerinde "ambalaj atıkları" konusunda yapılmakta olan veya yapılacak araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, ÇEVKO Vakfı Araştırma Fonu oluşturulması kararlaştırılmış ve esasları belirlenmiştir. Üniversite Fon'a, devam etmekte olan bir araştırması için başvurabileceği gibi, yıl içinde başlayacak yeni bir araştırma için de başvurabilir. Desteklenecek araştırmalar yapılan başvurular arasından ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilecektir. 2017 yılı için ÇEVKO Vakfı Araştırma Fonu, seçilecek araştırma için, araştırmayı yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenecek bir adet Yüksek Lisans veya bir adet Doktora öğrencisinin çalışma maliyetine katkı şeklinde olacaktır. Bu katkı 2017 yılı için, yıl içinde araştırmanın devam ettiği süre boyunca, araştırmanın seçildiği tarihten 2017 yılı sonuna kadar aylık 2.000 TL olarak belirlenmiştir.   Onaylanan araştırma için Vakfımız tarafından ödemelerin aylık olarak üniversitenin ilgili hesabına yatırılması; Fon'dan yararlanan öğrenci ile ilgili bilgi ve belgenin üniversite tarafından ÇEVKO Vakfı ile paylaşılması öngörülmüştür. Destek sağlanan araştırma sonuçları, üniversite tarafından ÇEVKO Vakfı ile paylaşılacaktır. Linkte bulunan ÇEVKO Vakfı Araştırma Fonu Başvuru Formu, her bir proje başvurusu için ayrı ayrı doldurularak, proje sorumlusu ve ilgili dekanlık / müdürlük tarafından onaylandıktan sonra, ÇEVKO Vakfı, Cenap Şahabettin Sok. No: 94 Koşuyolu 34718, Kadıköy / İstanbul adresine kargo ya da posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun ardından, gerektiği takdirde daha fazla bilgi edinmek, gelişmeler ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi vermek için üniversitenizle irtibata geçilecektir.    

ÇEVKO Vakfı Algı Araştırması Sonuçları Yayınlandı ÇEVKO Vakfı Algı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

3 KİŞİDEN SADECE BİR KİŞİ AMBALAJ ATIKLARINI AYRI TOPLUYOR! ÇEVKO Vakfı'nın İstanbul'da 11 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şişli, Zeytinburnu) yaşayan tüketicilerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 503; Türkiye halk geneli tüketici nezdinde ise dijital ortamda 1.133 kişiyle görüşülerek yapılan "İstanbul ve Türkiye Halk Geneli Tüketici Nezdinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması" sonuçlandı. Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya; İstanbul'da %48'i, Türkiye genelinde ise %34'ü kadın olmak üzere, 18 yaş üstü ve yaş ortalaması yaklaşık 35 olan; AB, C, DE sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciler katıldı. Tüketicilere; doğaya karşı duyarlılıkları ve bu duyarlılıklarını tüketim alışkanlıklarına nasıl yansıttıkları, ambalaj atıklarını ayrı biriktirip biriktirmedikleri, bağlı bulundukları ilçe belediyesi tarafından ambalaj atıklarının ayrı toplanıp toplanmadığı konusundaki bilgi yeterlilikleri soruldu. İstanbul geneli tüketici nezdindeki sonuçlar! İstanbul genelinde yapılan "Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü Algı Araştırması"nda, tüketicilerin %23'ü "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini satın alırım" derken; "Doğaya duyarlı markaların ürünlerini fiyat farkı olsa dahi tercih ederim" diyenlerin oranı ise %15 oldu. İstanbul genelindeki tüketicilerin %32'si ise "Ambalaj atıklarını çöpten ayrı biriktiririm, geri dönüşüm kutularına atarım" dedi. İstanbul'da, yaşadıkları bölgede ambalaj atıklarının ilçe belediyesi tarafından ayrı toplanıp toplanmadığı sorulan tüketicilerin %47'si ayrı toplandığı bilgisine sahip olduğunu ifade ederken, %40'ı bu konuda bilgisi olmadığını, %13'ü ise bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin ambalaj atıklarını ayrı toplamadığını belirtti.

Türkiye'de Yeşil Nokta Modeli ve ÇEVKO Çalışmaları Türkiye'de Yeşil Nokta Modeli ve ÇEVKO Çalışmaları

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer'in Retail Türkiye dergisi ile gerçekleştirdiği röportajdan alınmıştır. Türkiye'de Yeşil Nokta modeli Sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin Türkiye'de gelişimini sağlamak için 25 yıldır sanayi öncülüğünde çalışan ÇEVKO Vakfı olarak; 2003 yılından beri "Yeşil Nokta" markasını Türkiye'de temsil ediyoruz. Kullanımını yaygınlaştırmak için tüketiciler, satış noktaları ve ekonomik işletmeler ile birlikte çalışıyoruz. Sanayi sorumluluğunu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelen ve o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelen uluslararası Yeşil Nokta aslında tam bir "Sanayi Sorumluluğu Modeli"dir. Yeşil Nokta markasını ambalajlı ürünlerde kullanmanın yasal bir zorunluluğu yok; Yeşil Nokta kullanımı gönüllülük esasına dayalı bir işaret. Ancak, piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların ambalajlarında kullandıkları Yeşil Nokta işareti, özellikle Avrupa'da, tüketici nezdinde büyük önem taşıyor. Çevre kirliliğinin artması konusunda endişeleri olan tüketiciler bu işareti gördüklerinde, o firmanın geri dönüşüm konusunda yükümlülüklerini yerine getirerek ambalaj atıklarının geri kazanımı için mali bir katkıda bulunduğunu anlıyor ve çevresel yükümlülüklerini yerine getiren bu firmaların ürünlerini almak istiyor. Dolayısıyla Yeşil Nokta işareti taşıyan ambalajlı ürün, çevre konusunda bilinçli tüketici için önemli bir tercih nedeni oluştururken, markaya da önemli bir prestij kazandırıyor. "Yeşil Nokta" markasının tarihçesinden de söz etmek isterim. 1990-1991 yıllarında Almanya'da, kaynağında ayrı toplama sistemine dahil olan ambalajlar için kullanılmaya başlanılan Yeşil Nokta işaretinin Avrupa ve çevresindeki ülkelerde kullanımını sağlamak için 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kuruldu. PRO Europe; kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir geri kazanım örgütü olmak üzere Yeşil Nokta lisansını kullanma ve kullandırma hakkını veriyor. Biz de ÇEVKO Vakfı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki Yeşil Nokta kullanım hakkını, 2003 yılında, PRO-Europe'la yaptığımız sözleşme ile elde ettik. Avrupa'da çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de ürünlerinde kullanmak isteyen ambalajlı ürün piyasaya sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak kullanım hakkı veriyoruz. Günümüzde PRO Europe üyesi 31 ülkede ambalajlarında Yeşil Nokta markasını kullanan 170 bin şirket var ve her yıl Yeşil Nokta markasıyla işaretlenen ambalaj adedi 470 milyarı buluyor! ÇEVKO Vakfı'nın da dahil olduğu Yeşil Nokta örgütlerinin kurduğu geri kazanım sistemlerinden yararlanan nüfus ise 300 milyon kişinin üzerinde.

ÇEVKO Vakfı Yönetim Binasında Aldığı Önlemlerle Çevresel Ayak İzini Azaltıyor ÇEVKO Vakfı Yönetim Binasında Aldığı Önlemlerle Çevresel Ayak İzini Azaltıyor

Sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için sanayinin öncülüğünde 26 yıldır faaliyetlerini sürdüren ÇEVKO Vakfı, kendi yönetim merkez binasında, çevresel ayak izini azaltma amaçlı başlattığı doğal kaynak kullanımlarında tasarruf uygulamaları ile önemli değişimler sağladı. Kalite ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi Belgesini 2010 yılında alan ÇEVKO Vakfı; 2012 yılından beri çevresel ayak izini azaltma amaçlı sürdürdüğü uygula malarda; ofislerde kullanılan kağıt miktarını azaltmak, ayrı toplanan ambalaj atığı miktarını arttırmak; elektrik, su, akaryakıt ve doğalgaz tüketiminin ise azaltılmasını hedefledi. ÇEVKO Vakfı'nın yaptığı uygulamalarla eriştiği son 3 yıllık verilerine göre; kağıtsız ofis hedefi kapsamında, personel başına düşen yıllık kağıt tüketimi %31 ve su tüketimi %5; m² başına düşen yıllık elektrik tüketimi %13 azaltılırken; personel başına ayrı toplanan yıllık ambalaj atığı miktarı ise %47 arttırılmıştır. ÇEVKO Vakfı çalışanları, 2017 yılında da ofis faaliyetlerinden doğan çevresel ayak izlerini azaltmak için önlem almaya devam ederek ve eğitim çalışmalarına önem vererek çalışmalarını sürdürecek.  

Tüm Haberler...
ÇEVKO VAKFI

Üye Olunan Uluslar Arası Kuruluşlar

Pro-Europe...

Yeşil Nokta ilk olarak 1990-1991 yıllarında Almanya'da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan özel toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır. Almanya'da kullanılmaya başlanan Yeşil Nokta işareti devam eden yıllarda Fransa, Avusturya ve Belçika'da da kullanılmaya başlanmıştır. Yeşil Nokta işaretinin A.B. üyesi ülkelerde yaygınlaşmasıyla beraber 1995 yılında "Packaging Recovery Organization Europe - PRO Europe" kurulmuş ve Yeşil Nokta, kuruluşun resmi işareti olmuştur. Yeşil Nokta; sisteme dahil olan şirketlerin, "kirleten öder" prensibinden yola çıkan sanayi sorumluluğunu başarılı şekilde uygulamasına katkıda bulunan, uluslar arası çapta tanınmış bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde " Yeşil Nokta" gördüğünüzde bu, ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin 94/62 no'lu AB Direktifi ile tanımlanan ilkelere uygun olarak kurulmuş bir ambalaj atığı geri kazanım kuruluşuna, o ambalaj için finansal bir katkıda bulunulduğu anlamına gelmektedir. http://www.pro-e.org

Expra...

EXPRA -EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE-  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği Sanayi yükümlülüğünde olan ambalaj ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda şemsiye organizasyon olan EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği), 2013 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. EXPRA'nın kuruluş amacı, üyesi olan piyasaya sürenler tarafından veya adına kurulan ve işletilen, ambalaj atıkları geri kazanım kuruluşlarını temsil eden yetkili bir ses ve ortak politika platformu olmaktır. Üretici Sorumluluğu modeli birçok ülkede, Avrupa Birliği ve diğer ulusal politika hedeflerinden biridir. Tüm dünyada 30'dan fazla ülkede sanayi, üretici sorumluluğunu evsel atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak için bir ekonomik araç olarak kullanıyor. Bugün bu amaca yönelik çalışan EXPRA'ya üye on sekiz ülke bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İsrail, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya ve ayrıca ÇEVKO Vakfı'nın temsil ettiği Türkiye. http://www.expra.eu

ISWA...

ISWA The International Solid Waste Association - Uluslar arası Katı Atık Birliği ISWA, sürdürülebilir atık yönetimini dünya çapında teşvik etmek ve geliştirmek için çalışan, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.  Dünyada 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000'den fazla üyesi olan ISWA, katı atık yönetimi konusunda çok geniş ve kapsamlı bir ağa sahiptir. ISWA dünya çapında sürdürülebilir atık yönetimini teşvik etmek ve geliştirmek için hayata geçirdiği atık yönetim projeleri konusunda birçok ulusal ve uluslar arası kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. ÇEVKO Vakfı olarak 2010 üyesi olduğumuz ISWA'da, Türkiye ‘de Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde başarı ile sürdürdüğümüz ambalaj atıkları geri kazanımı konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırken, diğer yandan da ISWA'ya üye kişi ve kuruluşlarla temaslar kurarak ortak amaçlarımız doğrultusunda işbirliğinde bulunmaktayız. http://www.iswa.org